คลินิกนักวิจัย


กระทู้ถาม-ตอบ นักวิจัย

 ต้องการนักชีวสถิติ

 ตอนนี้ไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ท่านไหน สามารถช่วยงานด้านชีวสถิติได้บ้างครับ

 ลำดับที่: T0000001
 ผู้ตั้งกระทู้: อ.สุวิทยา    วันที่ตั้งกระทู้: 1/8/2559 12:01:28
 
  #ความเห็นที่: 2

   ผ่านเข้ามาเจอพอดีครับ..ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านชีวสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลครับ..ฎลกร จำปาหวาย ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ

   ผู้ตอบ ฎลกร จำปาหวาย    วันที่ตอบ: 18/6/2563 10:11:09    IP Address: 110.164.136.130ตอบกระทู้

ความเห็น:  
ผู้ตอบ:  
 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์