ปฏิทินกิจกรรม


Event Infomation

กิจกรรม MED-DENT UT สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561
Time : 19/07/2018 - 22/07/2018 06:00 - 22:00
Venue : ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่
Organizer : ฝ่ายงานกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Event Category : งานเปิดโครงการ (กิจกรรม)

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (MED - DENT SUT สัมพันธ์)  ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

** กำหนดการจัดกิจกรรม **


สำนักวิชาแพทยศาสตร์