ปฏิทินกิจกรรม


Event Infomation

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3.5 (SUT-TCAS)
Time : 12/06/2018 00:00 - 00:00
Venue : สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Organizer : สำนักวิชาแพทยศาสตร์
Event Category : การรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/ ทั้งนี้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องแสดงหลักฐานว่าไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 1,2 และ 3/1, 3/2 ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/ หรือโทร 044-223-920  

สำนักวิชาแพทยศาสตร์