สารจากคณบดี


 
สารจากคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์          สวัสดีปีใหม่ 2560 ขออวยพรให้ทุกท่าน ทั้งคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมดและครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไปท่านผู้ปกครองและลูกๆ นักศึกษาทุกคน จงมีความสุขทั้งกายทั้งใจ มีความเจริญรุ่งเรืองและสุขภาพแข็งแรงโดยทั่วกัน ปีนี้นับเป็นปีที่สำคัญยิ่งอีกวาระหนึ่งของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เพราะจะเป็นปีที่สำนักวิชาฯ จะต้องมีการพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ WFME และ EdPEx และการครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์  ซึ่งครั้งล่าสุดเป็นหลักสูตรปรับปรุง 2555 ผลลัพธ์ของหลักสูตรที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้ ย่อมส่งผลต่อแพทย์ มทส. ที่ออกไปรับใช้สังคม และจะสะท้อนให้นำสู่การปรับปรุงหลักสูตรฉบับใหม่ปี 2560 เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตแพทย์ของ มทส. ในอนาคต

                                          "ขอให้พลังแห่งสามัคคีธรรมของทุกๆท่าน จงทำให้สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประสบความสำเร็จในการผลิตหมอดีแห่งแผ่นดิน และ บัณฑิตด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพตลอดไป"                                                                         
Update พฤหัสบดี, 10 พ.ค. 2561  View 10

สำนักวิชาแพทยศาสตร์