สารจากคณบดี


 

สารจากคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์


           สำหรับเดือนเมษายน 2558 นี้ วันสงกรานต์เป็นวันทำบุญใหญ่ประจำปี มี 3 วันคือ  วันมหาสงกรานต์หรือวันส่งท้ายปีเก่า (วันที่ 13 เมษายน) วันกลางหรือวันเนา (วันที่ 14 เมษายน) วันขึ้นปีใหม่ หรือวันเถลิงศก (วันที่ 15 เมษายน) ก็เข้าสู่พิธีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือสืบเนื่องมาแต่โบราณ เป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้างมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อส่วนนั้นไป ในความเชื่อดั้งเดิมที่ใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ำเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน ใช้น้ำอันบริสุทธิ์ รดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่นและได้ขอพรจากบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ การสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันทำบุญให้ทาน การก่อพระเจดีย์ทรายและเป็น การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การเล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูก พันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน และสร้างความรู้สึกหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยการช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม ตลอดจนอาคารสถานที่สถานที่ต่างๆ  เป็นวันขึ้นปีใหม่แต่ประเพณีการทำบุญและการรื่นเริงในวันตรุษและสงกรานต์ก็ยังคงมีอยู่ทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย วันตรุษสงกรานต์ช่วงเวลาของปีใหม่แบบไทยๆ และเย็นชุ่มฉ่ำกับประเพณีรดน้ำดำหัวสัมผัสกับความสนุกของประเพณีนี้ได้ทุกพื้นที่ของประเทศ เทศกาลสงกรานต์ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งคนไทยและต่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ปัจจุบันนี้เทศกาลสงกรานต์มีพัฒนาการและมีแนวโน้มว่าได้มีการเสริมจนคลาด เคลื่อนบิดเบือนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนจากการข่าวในปัจจุบันและที่โคราชบ้านเราก็คงจะสนุกสนานไม่แพ้ที่อื่นเช่นกัน


         สำหรับการเดินทาง“กลับบ้าน” ทำให้การจราจรคับคั่ง ช่วงวันก่อนสงกรานต์ซึ่งเป็นวันแรก และช่วงวันสุดท้ายของเทศกาล ก็ขอให้บารมีของคุณย่าโมและสิ่งศักดิ์ปกป้องคุ้มครองให้บุคลากรทุกท่านและนักศึกษาของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุกคนเดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพและขอให้ระลึกถึงการที่ชีวิตได้ผ่านพ้นไปปีหนึ่ง และจะต้องเผชิญกับชีวิตในปีใหม่อีกต่อไปด้วยความไม่ประมาท เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้นไป เป็นการส่งเสริมความสำนึกในกตัญญูกตเวทีที่แสดงต่อบุพการีและบรรพบุรุษการสืบทอดการละเล่น การละเล่นพื้นเมือง และประเพณีอันดีงาม และมีการชักชวนให้งดเว้นอบายมุข เช่น งดเว้นการดื่มสุราเมรัย การเล่นการพนัน


สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีความสุข สนุกสนานช่วยกันสืบสานประเพณีไทย อยู่ในกรอบอันสุภาพดีงามและเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกท่าน และเดินทางกลับมาปฏิบัติงานกันด้วยความสุขกันทุกคนเช่นกัน


(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

Update พฤหัสบดี, 10 พ.ค. 2561  View 737

สำนักวิชาแพทยศาสตร์