สารจากคณบดี


 

สารจากคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำเดือนมีนาคม   2558

ในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้ามารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558 ก็ผ่านมาแล้วเดือนกว่าๆ ผมมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อย่างเต็มความสามารถ และยึดแนวทางการปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระราชบิดาที่ว่า

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน           เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์               เป็นกิจที่หนึ่ง
    ลาภทรัพย์และเกียรติยศ                  จะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้       ให้บริสุทธิ์ ”

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ)

                                                                                                                 คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

promo codes walgreens drug discount coupon rite aid coupon 5 off 25
gabapentin pill acyclovir sildenafil citrate
neurontin 600mg blog.coepd.com thyroxine

Update พฤหัสบดี, 10 พ.ค. 2561  View 161

สำนักวิชาแพทยศาสตร์