ปฏิทินการศึกษา


ปฏิทินการศึกษา

>> ปฏิทินการศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2)

>> ตาราง Rotation สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3)

>> ปฏิทินการศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3)

>> ปฏิทินการศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-5)

>> ตาราง Rotation ระดับชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2563 (ชัยภูมิ)

>> ตาราง Rotation ระดับชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2563 (บุรีรัมย์)

>> ตาราง Rotation ระดับชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2563 (สุรินทร์)----------------------------------------------
ปรับปรุงเมื่อ 22/7/2563 16:37:21

สำนักวิชาแพทยศาสตร์